Sunday, September 9, 2012

SOALAN PERCUBAAN 922/2 KMM 2012


BAHAGIAN A: Sejarah Kesusasteraan Melayu dan Kritikan Sastera

      1.    Sarjana-sarjana sastera banyak memperkatakan pembaharuan  yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu moden.
Berdasarkan pernyataan di atas,

(a)  Jelaskan latar belakang Abdullah Munsyi    [5m]
(b)  Bincangkan  lima  pembaharuan yang diperkenalkan Abdullah Munsyi dalam karya-karyanya.   [20m]

      2.    Dalam sejarah Kesusasteraan Melayu, bidang kritikan dapat dianggap yang termuda kelahirannya berbanding dengan genre cerpen, sajak, novel dan drama. Secara khusus, kelahiran kritikan  adalah kesan tindak balas berikutan daripada kelahiran genre yang lain.
                                    (Sejarah Kesusasteraan Melayu, Jilid 2, hal.397, DBP 1990)
Berdasarkan pernyataan di atas,

(a)  Jelaskan maksud kritikan sastera.     [5m]
(b)  Huraikan lima fungsi kritikan sastera.       [20m]
  
BAHAGIAN B :  Novel dan Cerpen

      3.    Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur karya Keris Mas kaya dengan mesej dan pengajaran. Berdasarkan pernyataan ini, huraikan lima mesej yang terdapat dalam novel tersebut.  [25m]

      4.   Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikutnya.
“Mana ada kawasan kosong di tepi jalan? Kalau ada pun semua tanah orang.” Suara Dak-Joh meninggi.
“ Ada, kata mereka. Aku sudah dengar.”
“Di padang sekolah? Itu saja tanah milik kerajaan.”
“Di seberangnya, kudengar. Ada dia orang sebut beberapa kali.”
“Di seberangnya? Dak-Joh terlopong bagaikan orang kedunguan. “Di perdangauan perkuburan itu?” Dia cuba menipu perasaannya sendiri.
Eh, tidak. Di…….ah, di situlah.”
Celaka! Sudah gila?”
Ongkat tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak berani memandang Dak-Joh. Mukanya terlalu garang. Bibirnya terdorong ke dalam rongga mulutnya. Gigi rahangnya yang tinggal dua batang mengetap bibir atasnya.
 (Dipetik daripada  Mutiara Sastera Melayu Moden,
MPM, DBP, 2003,hlm.81)

      (a)    Apakah yang dimaksudkan dengan pendangauan itu dan apakah akibatnya jika pendangauan itu diganggu?.      [5m]
      (b)    Huraikan empat nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerpen ini.   [8m]
(c)    Huraikan:  
                                          i.    Tiga perwatakan Dak-Joh.   [6m]
                                         ii.    Tiga perwatakan Yang  Berhormat Hamdan.   [6m]                                      
   
BAHAGIAN C  : DRAMA

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

5.         Baca petikan drama di bawah ini, dan jawab soalan-soalan mengikutinya.

DAHLAN : Aku tetap menurutkan kata hati, segala nasihat dari siapa pun tak bererti. (Duduk sebentar kemudian keluar. Suara orang – Inspektor Polis – mengetuk dari luar sebeng. Dahlan perlahan-lahan masuk).

INSPEKTOR : Encik .... encik .... (sambil mengetuk)
DAHLAN : Siapa? (Datang rapat ke hadapan).
INSPEKTOR : Saya dari balai polis.


(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny], 2003. 
Drama “Lawyer Dahlan” dalam Mutiara Sastera Melayu Moden. 
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 218)


(a)  Nyatakan empat perubahan sikap Dahlan selepas pulang dari England.     [4m]
(b)  Galurkan dua peristiwa penting sebelum Dahlan berkata: Aku tetap menurutkan kata hati, segala nasihat dari siapa pun tak bererti dan satu peristiwa penting selepas dialog tersebut.     [9m]
(c)  Shaharom Husain seringkali memperlihatkan pertentangan pendapat antara Dahlan dan Pak Hamid dalam drama ini. Huraikan tiga peristiwa yang menunjukkan situasi tersebut.      [12m]

6.         Baca petikan drama di bawah ini, dan jawab soalan-soalan mengikutinya.

HALIMI: Dalam tahun 1965, J.M.Aziz jatuh sakit dan tidak dapat melihat keadaan sekeliling. Dengan murah hati J.M.Aziz telah membenarkan saya menunjukkan gambar-gambarnya apabila beliau jatuh sakit. Tetapi, masih lagi tersenyum.

(Gambar-gambar ditayangkan. Muzik)

(Cik Lijah berjalan masuk)

Ya, dia sering tersenyum, sebab penyakit itu tidak dapat menyentuh jiwanya; Cuma tubuh badannya saja. Saya berkata kepada beliau, J.M. itu “Jiwa yang Memuji”, dan menari seperti pergerakan penari-penari “The Whirling Dervishes” yang cuba mendekati diri kepada Allah; bukan “Jiwa Merana”.


(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny], 2003. 
Drama “Malam Ini Penyu Menangis” dalam Mutiara Sastera Melayu Moden. 
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 247)


(a)  Nyatakan empat keadaan kehidupan J.M.Aziz selepas jatuh sakit.     [4m]
(b)  Huraikan tiga keistimewaan J.M.Aziz yang terdapat dalam drama ini.      [9m]
(c)  Bincangkan tiga pemikiran yang ingin dikemukakan oleh pengarang dalam drama di atas.                                              [12m]


BAHAGIAN D  : SAJAK

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

7.   Baca sajak di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

            Membunuh Mimpi
(sebuah pesan untuk Mayawati)
Usman Awang

Usiamu menghampiri sunti dara
mengibarkan rasa di selendang sutera
menyembunyikan malu di bilik terkunci
diselubungi rindu lagu dan tari
seribu bayang  seribu mimpi                                                5
yang manis indah kerana itulah mimpi.

Mimpi itu adalah keajaiban anugerah
tapi dialah nanti menyebabkan kau gundah
terasing di cermin kenyataan
kehidupan yang ganas dan kejam.                                      10

Sunti daraku,
jangan kau pinjam lamunanku, hati seorang ayah
yang kini kubenci sebab begitu lemah
selamanya mimpiku hidup itu serba indah.

Bunuhlah mimpi itu, anakku                                                 15
kau membunuh segala palsu
lagu dan rindu
yang selalu menipumu.

Dapatkan keberanian hidup baru
dari kekuatan hati dan ketinggian ilmu                                 20

Puisi-puisi Pilihan Usman Awang, 1987
Dewan Bahasa dan Pustaka

(Dipetik daripada MPM [peny.] 2003. teks 
Mutiara Sastera Melayu Moden, Kuala Lumpur: DBP, hlm 270 )

(a) Jelaskan maksud rangkap di bawah ini.

(i)        Mimpi itu adalah keajaiban anugerah
                        tapi dialah nanti menyebabkan kau gundah                                        
                        terasing di cermin kenyataan
                        kehidupan yang ganas dan kejam.                      [4m]

(ii)       Dapatkan keberanian hidup baru
dari kekuatan hati dan ketinggian ilmu                [3m]
                                                          
(b) Bincangkan dua persoalan dalam sajak di atas.               [6m]
(c) Huraikan tiga gaya bahasa  sertakan fungsinya                 [12m]        

8.         Baca petikan sajak di bawah dan jawab soalan mengikutinya.

Bulan Berdarah
Nahmar Jamil

Setiap kali kuintip bulan indah
setiap kali ia berubah wajah
bulan yang kukenali kini bukan bulan dulu
bulan yang kupandangi bagai ketuaan ditelan waktu.

Dulu aku bersorak gembira dan tertawa                                           5
melihat bulan kanak tidak mengenal diam
dulu aku dikejar rindu, berahi dan dendam
melihat bulan remaja mengepak gagah perkasa.

Bulan yang kukenali kini bulan Islam
bulan yang tidak mengenal geografi bumi                                        10
bulan yang tidak mengenali asyabiah putih dan hitam
bulan yang bertanah air akidah bersempadan ukhrawi.

Bulan yang dipandang kini menitis darah dan basah
menitis di negeriku, di Afghanistan, Iran, dan Iraq
menitis di setiap benua di mana berteduh pucuk aqidah                   15
aku tertanya akan hikmahnya kapan berhenti atau tidak.

Bulan berdarah menitis di tubuhku dan aku menangis
bersama rakyat Palestin, Moro, Pattani, Eritrea dan
        semua yang tergilis
aku bertarung di negeri menegakkan manhaj kedaulatan                  20
di tengah sengketa puak antara kebatilan dan kebenaran.

Bulan berdarah menitis dan aku mendepani kurun
kurun serigala menerkam mangsa seperti di Sahara Afrika
tetapi aku bangkit dengan luka tanpa mengenal putus asa
akidahku pantang dicabar meski dijejal mayat bertimbun.                 25

Bulan berdarah menitis dan mata enggan lelap
aku memimpikan arus merah bertukar arus para syuhada
apabila semua dikembalikan kepada janji padu dan tegap
janji kemenangan al-ummah di kehadiran awal keagungannya.


(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny.], 2003. 
Mutiara Sastera Melayu Moden 
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 294-295)(a)  Huraikan dua gambaran kehidupan masyarakat dalam sajak di atas.    [4m]
(b)  Dengan memberikan contoh, huraikan tiga harapan yang ingin dikemukakan oleh penyajak dalam sajak di atas.    [9m]
(c)  Huraikan empat penilaian anda terhadap gaya bahasa sajak di atas.      [12]

-:SOALAN TAMAT:-

1 comment: