Sunday, May 23, 2010

SUKATAN 922/1 KM (Part 1)

1. Pengenalan

1.1. Definisi

1.2. Fungsi

1.3. Ciri

2. Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional

2.1 Prosa Tradisional

2.1.1 Naratif

(i) Naratif lisan

(a) Mitos

(b) Lagenda

(c) Cerita rakyat

(ii) Naratif tulisan

(a) Sastera sejarah

(b) Sastera hikayat

(c) Satera panji

(d) Sastera kepahlawanan/epik

2.1.2 Bukan Naratif

(i) Sastera undang-undang

(ii) Sastera agama

(iii) Sastera kitab

(iv) Sastera ketatanegaraan

2.2 Puisi Tradisional

2.2.1 Naratif

(i) Syair

2.2.2 Bukan Naratif

(i) Pantun

(ii) Gurindam

(iii) Endoi

(iv) Rejang

(v) Dikir/Zikir

(vi) Ruba’i

(vii) Nazam

(viii) Masnawi

(ix) Ghazal

(x) Berzanji

(xi) Qit’ah

(xii) Seloka

(xiii) Teromba

(xiv) Talibun

(xv) Peribahasa berangkap

(xvi) Mantera

3. Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional

3.1 Tahap

(i) Sastera lisan

(ii) Sastera tulisan

(a) Zaman Pra-Islam

(b) Zaman Islam

3.2 Tokoh

(i) Tun Seri Lanang

(ii) Hamzah Fansuri

(iii) Bukhari al-Jauhari

(iv) Nuruddin al-Raniri

(v) Sheikh Daud al-Fatani

(vi) Raja Ali Haji

(vii) Syed Muhammad bin Zainal Abidin

(viii) Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani

3.3 Persoalan dan latar masyarakat

(i) Keagungan raja dan negara

(ii) Kepahlawanan

(iii) Kesetiaan rakyat

(iv) Panduan untuk raja, pembesar, dan rakyat

(v) Keagamaan dan kepercayaan

(vi) Pendidikan/moral

(vii) Gambaran masyarakat

No comments:

Post a Comment