Monday, May 24, 2010

TEKNIK MENJAWAB SOALAN MESEJ

Mesej ataupun kadang-kadang dalam soalan digunakan istilah seperti perutusan ataupun amanat merupakan antara aspek yang popular dalam soalan peperiksaan sama ada pada bahagian B, C ataupun bahagian D. Namun seringkali calon berdepan dengan masalah untuk menjawabnya. Sehubungan itu, ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk menjawab soalan mesej. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk menjawab soalan mesej ialah:

1. Menggunakan kaedah ayat mesej dimulakan dengan penggunaan perkataan penyajak atau pengarang seperti: Penyajak ingin menyatakan tentang...kemudian diikuti dengan isu yang terdapat dalam sajak (boleh diambil dari persoalan) seperti kepentingan pendidikan.
contoh: Penyajak ingin menyatakan tentang kepentingan pendidikan... kemudian calon seharusnya menyatakan untuk apa dan kenapa. Contoh ayat mesej yang sepatutnya ialah :
Penyajak ingin menyatakan tentang kepentingan pendidikan dalam memajukan diri dan negara.

2. Kaedah kedua pula ialah menggunakan ayat mengajar seperti :
Kita hendaklah mementingkan pendidikan untuk memajukan diri dan negara.


3. Kaedah ketiga
Meletakkan isu di bahagian depan ayat mesej diikuti dengan kata-kata mesej (hendaklah, sewajarnya, seharusnya, semestinya dsb) kemudian diikuti dengan kenapa (untuk apa - matlamatnya) Contoh:
Pendidikan seharusnya diberi penekanan untuk memajukan negara dan bangsa.

No comments:

Post a Comment