Sunday, May 23, 2010

SUKATAN 922/2 KM (Part 1)

1. Pengenalan

1.1. Definisi

1.2. Fungsi

1.3. Ciri

2. Jenis Kesusasteraan Melayu Moden

(i) Novel

(ii) Cerpen

(iii) Drama

(iv) Sajak

(v) Biografi

(vi) Esei/Kritikan

2.1 Aliran

(i) Klasikisme

(ii) Romantisisme

(iii) Realisme

(iv) Naturalisme

(v) Absurdisme

(vi) Surealisme

(vii) Islam

3. Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional

3.1 Tahap

(i) Zaman Abdullah Munsyi

(ii) Zaman sebelum perang

(iii) Zaman selepas perang

3.2 Tokoh

(i) Abdullah Munsyi

(ii) Syed Sheikh Al-Hadi

(iii) Ahmad Rasyid Talu

(iv) Abdul Rahim Kajai

(v) Muhd Yassin Maamur

(vi) Ishak Hj Muhammad

(vii) Sasterawan-sasterawan Negara

(a) Keris Mas

(b) Shahnon Ahmad

(c) Usman Awang

(d) A. Samad Said

(e) Arena Wati

(f) Muhammad Haji Salleh

(g) Noordin Hassan

(h) Abdullah Hussain

3.3 Persoalan dan realiti masyarakat

(i) Pertembungan timur-barat

(ii) Refomasi pemikiran

(iii) Emansipasi wanita

(iv) Refomasi pendidikan

(v) Nasionalisme

(vi) Perpaduan

(vii) Dasar Ekonomi Baru

3.4 Institusi

(i) Pejabat Karang-mengarang

(ii) Sultan Idris Training College (SITC)

(iii) ASAS 50

(iv) Penerbit

(v) Dewan Bahasa dan Pustaka

(vi) Jabatan Pengajian Melayu

(vii) GAPENA

(viii) Anugerah sastera Negara

(ix) Hadiah Sastera

4 Kritikan Sastera

4.1 Pengenalan Kritikan

4.1.1 Definisi

Tanggapan awal dan kini

4.1.2 Fungsi

(i) Proses berkarya

(ii) Penghayatan karya

4.1.3 Ciri

(i) Sanjungan

(ii) Teguran

(iii) Saranan

(iv) Pendekatan

(v) Penganalisisan

(vi) Penilaian

4.2 Sejarah Ringkas

4.2.1 Tahap:

(i) Bermula pada 1949 (Aminuddin Baki)

(ii) Sebelum perang dan ASAS 50

(iii) Selepas perang

4.2.2 Tokoh:

(i) Asraf

(ii) Hamzah

(iii) Yahya Ismail

(iv) Kassim Ahmad

(v) Hashim Awang

(vi) Shahnon Ahmad

(vii) Sahlan Mohd Saman

(viii) Abdul Rahman Hanafiah

(ix) Ramli isin

(x) Mohd Yusof Hasan

4.2.3 Isu

(i) Konsep pertentangan fungsi seni

(ii) Idealisme formalistik

(iii) Kaitan sastera dengan masyarakat

(iv) Konsep sastera Islam/murni

(v) Penggunaan pendekatan Barat dengan pendekatan Melayu

4.3 Pendekatan

4.3.1 Formalistik

4.3.2 Agama/Moral

4.3.3 Kemasyarakatan (sosiologi)

4.3.4 Kemanusiaan (psikologi)

4.3.5 Keindahan (estetik/bahasa)

No comments:

Post a Comment