Wednesday, August 11, 2010

LATIHAN SAJAK PENGAIT TUA

(a) Jelaskan dua konflik yang dihadapi oleh perempuan tua dalam sajak ini. [6]

(b) Huraikan dua nilai yang terdapat dalam sajak ini. [4]

(c) Dengan memberikan contoh, jelaskan tiga unsur estetika yang terdapat dalam sajak di atas. [9]

(d) Jelaskan dua mesej yang terdapat dalam sajak ini. [6]

Skema Jawapan:

(a) Konflik

Fakta 1 : Kerinduan terhadap anak dan cucu

Huraian : Perempuan tua itu merindui anaknya yang jauh di mata. Dalam pada itu, dia juga terpaksa menanti anak dan cucunya yang tidak tiba. Konflik ini telah membawa kepada penantian yang lama. Dia selalu menghabiskan masanya di tepi pantai.

bunga mimpinya

anak yang jauh

sepi rindu malam hari

Fakta 2 : Konflik dalam diri perempuan tua itu apabila memikirkan ketuaannya

Huraian : Walaupun di sekelilingnya dipenuhi dengan manusia, tetapi keadaan tersebut tidak bermakna kerana terpaksa hidup bersendirian. Perempuan tersebut sepatutnya ditemani oleh anak cucunya memandangkan usianya yang semakin meningkat dan uzur.

seorang wanita usang

hampir terlipat di bangku pantai

kakinya terbenam

di warna pasir kasar

(b) Nilai

Fakta 1 : Nilai kasih sayang

Huraian : Kasih sayang yang diperlihatkan oleh perempuan tua terhadap anak dan cucunya. Dia sanggup menanti kepulangan mereka yang amat dirinduinya.

bunga mimpinya

anak yang jauh

sepi rindu malam hari

waktu dicita

Fakta 2 : Nilai ketabahan

Huraian : Ketabahan perempuan tua itu menunggu anak dan cucunya. Dia menghabiskan banyak masa di tepi pantai sehingga kakinya terbenam ke dalam pasir kerana menunggu ketibaan mereka.

seorang wanita usang

hampir terlipat di bangku pantai

kakinya terbenam

di warna pasir kasar

c) Unsur estetika

Fakta 1 : Asonansi

Huraian : Perulangan bunyi vokal dalam baris / ayat.

seharian dia di bangku kecil hijau ( vokal ‘ i ’ )

Fakta 2 : Aliterasi

Huraian : Perulangan bunyi konsonan dalam baris / ayat.

di antara kesibukan manusia ( konsonan ‘ n ’ )

Fakta 3 : Metafora

Huraian : gaya bahasa perbandingan yang mengandungi unsur abstrak dan konkrit

wanita usang

bunga mimpinya

Fakta 4 : Perlambangan

Huraian : gaya bahasa yang melambangkan maksud tersirat

seorang wanita usang – wanita yang sudah tua

(d) Dua mesej

Fakta 1: Penyajak menyeru agar setiap manusia sentiasa mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan.

Huraian : Perempuan tua itu menyayangi anak dan cucunya yang sudah lama tidak pulang.

Fakta 2 : Penyajak menyeru agar golongan muda sentiasa menghormati golongan tua.

Huraian : Anak-anak dan cucu-cucu mestilah menghormati golongan tua dengan menziarahi mereka di kampung.

Fakta 3 : Penyajak menyeru agar anak-anak tidak melupai jasa ibu bapa yang telah banyak berkorban untuknya.

Huraian : Anak-anak perlu menghargai jasa ibu bapanya dengan sentiasa menziarahi mereka

No comments:

Post a Comment