Monday, August 30, 2010

PENULIS INTELEK AGAMA


PENGENALAN
          Memberi sumbangan pada tahun 1920-an dan 1930-an
          Mendapat pendidikan sekolah Melayu & Arab
          Terpengaruh dengan fahaman modenisasi Islam yang dibawa oleh Muhammad Abduh
          Kebanyakan menjadi guru & wartawan

TOKOH-TOKOH PENTING
          Syed Sheikh al-Hadi                           (Pelopor Novel Melayu)
          Ahmad Muhammad Rashid Talu       (Bapa Novel Melayu Asli)
          Ahmad Haji Ismail
          Sheikh Tahir Jalaluddin

ANTARA AKHBAR & MAJALAH SEBAGAI LIDAH RASMI
          Al-Imam
          Al-Ikhwan
          Saudara
          Pengasuh

SUMBANGAN & PERANAN
          Sumbangan penting dan besar dalam perkembangan ilmu dan kesusasteraan Melayu moden.
          Membentuk pemikiran masyarakat Melayu berkaitan ekonomi, sosial, dan politik.
          Syed Sheikh al-Hadi – menubuhkan Madrasah al-Masyhor di P.Pinang dan Madrasah Al-Iqbal al-Islamiah di Singapura.
          Menterjemah & menerbitkan siri-siri Cerita Rokambul oleh Syed Sheikh al-Hadi.
          Novel2 Melayu saduran Timur Tengah oleh Syed Sheikh al-Hadi:
                        Hikayat Setia Asyik kepada Makhsyuknya/ Hikayat Faridah Hanum (1925-26)
                        Hikayat Taman Cinta Berahi (1928)
                        Hikayat Anak Dara Ghassan (1929)
                        Hikayat Cermin Kehidupan (1929)    
          Ahmad Rashid Talu menulis dan menerbitkan beberapa novel Melayu asli.
                        Kawan Benar (1927)
                        Iakah Salmah (1928)
                        Dua Belas Kali Sengsara (1929)
                        Siapa Jahat (1930)
          Syed Sheikh al-Hadi juga menghasilkan buku-buku agama:
                        Tafsir Juz Amma (1927)
                        Tafsir al-Fatihah (1928)
                        Kitab Alam Perempuan (1930)
                        Kitab Agama Islam dan Akal (1931)
                        Hadiah Kebangsaan (1933)

SIFAT-SIFAT ATAU CIRI-CIRI KARYA PENULIS INTELEK AGAMA

TEMA
          Emansipasi Wanita – novel Hikayat Faridah Hanum (Syed Sheikh al-Hadi) , novel Iakah Salmah (Ahmad Rashid Talu).
          Penyesuaian Anak2 Muda Terhadap Dunia Moden - novel Hikayat Faridah Hanum (Syed Sheikh al-Hadi)
          Percintaan Muda-Mudi - novel Hikayat Faridah Hanum (Syed Sheikh al-Hadi), novel Iakah Salmah (Ahmad Rashid Talu).
          Kelemahan orang Melayu - bidang ekonomi, politik, dan sosial.

PLOT
          Novel yang dihasilkan masih terpengaruh cerita klasik (cerita2 lipur lara).
          Plotnya bermula dengan pengenalan watak – spt watak dua muda-mudi yang bercinta.
          Berkembang dengan menghadapi dugaan dan cabaran.
          Berakhir dengan happy ending.

WATAK & PERWATAKAN
          Biasanya watak golongan bangsawan
          Watak golongan kaya
          Juga menggambarkan atau melukiskan watak-watak secara tradisional

PENGGUNAAN BAHASA
          Wujud pengaruh tradisi
          Menyelitkan syair dan pantun

LATAR
          Latar luar negara
          Latar tempatan

SOALAN LATIHAN

            Bincangkan secara ringkas, latar belakang dan sumbangan tokoh-tokoh di bawah :
  1. Syed Sheikh al-Hadi                      
  2. Ahmad Muhammad Rashid Talu

No comments:

Post a Comment