Monday, November 1, 2010

MAKLUMAT PENTING TEKNIK MENJAWAB


          Jawapan mesti dalam bentuk esei.
          Utamakan soalan yang mudah dahulu – ‘nasi tambah’ (Bhg. A)akhir sekali.
          Boleh menggunakan dua warna pen serentak. Contohnya: pen warna biru bagi menulis FAKTA / HURAIAN. Pen warna hitam bagi menulis CONTOH.
          Elakkan pen warna merah dan hijau.
          Setiap bahagian : sila gunakan helaian kertas baru.
          Setiap isi mengandungi : FAKTA / HURAIAN / CONTOH.
          Setiap isi : ditulis dalam perenggan baru.
          Selang sebaris antara setiap perenggan.
          FAKTA – ayat pertama, tidak perlu intro, mesti tepat dengan kehendak soalan.
          HURAIAN – mesti berkait dan menjelaskan fakta.
          CONTOH – memasukkan contoh yang sesuai dan tepat serta relevan.
          Gunakan ayat mudah : 
                                    Persoalan pertama dalam cerpen ini ialah……..
                                    Persoalan kedua ialah…………..
          Novel / cerpen / drama : jangan salah menyebut nama watak.
          Contoh bagi novel / cerpen / drama adalah peristiwa.
          MESEJ : oleh pengarang, cth ayat : Mesej pertama yang ingin disampaikan oleh pengarang ialah………………….
          PENGAJARAN : dikutip oleh pembaca, cth. ayat : Pengajaran yang dapat diambil dalam cerpen ini ialah…………………
          NILAI : pernyataan terus, cth. ayat : Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel ini ialah ……….
          Nilai : jangan menulis yang negatif, mesti baik-baik sahaja.
          Perbandingan, mesti setara dan serentak. Contoh: FAKTA - ‘A’ baik manakala ‘B’ jahat…….sambung dengan HURAIAN / CONTOH.
          Perwatakan : tulis yang positif sahaja kecuali diminta sifat negatif, barulah ditulis.
          Bhg D, paling mudah mendapat markah. Tackle maksud sajak atas kertas sahaja.
          Kalau boleh, jawab soalan 7 dan soalan 8, kedua-duanya sekali.
          Gaya Bahasa atau Bentuk sajak, pasti muncul pada setiap tahun.
          Gaya bahasa : gunakan istilah dalam sukatan sahaja. (rujuk kepada guru anda)
          Bentuk : Rumah Baru Pakcik Saya Roboh
          Contoh gaya bahasa : Aliterasi, (n)
                                    dengan sengaja teman lakukan (ada 3 sahaja bukannya 5)
            pengulangan bunyi bukannya pengulangan huruf konsonan. 
          Contoh bagi sajak, mesti diambil dalam sajak yang disoal. Letakkan Rangkap:Baris (R?:B?) di bawah / tepi.
          Apa jua jenis soalan dalam sajak, ianya perlu disertakan dengan contoh baris-baris sajak.
          Tulis contoh sekurang-kurangnya 3 baris, jangan tulis satu baris sahaja.
            (contoh letak di tengah sedikit)
          Huraian bagi gaya bahasa dalam sajak, contohnya: unsur personifikasi, diguna untuk apa / kesan penggunaannya.
          Contoh:
F          Personifikasi
H         Gaya bahasa perorangan atau memberi sifat manusia kepada benda.    Unsur             personifikasi digunakan untuk mengekalkan keindahan sajak ini.
C                     memeluk kemerdekaan dalam diam (R2:B6)
                                    syahdu yang datang adalah sepi hening (R2:B7)
          Susun kertas jawapan mengikut bahagian dan ikat kertas jawapan anda dengan benang sekemas-kemasnya (Jangan guna stepler)
          Tulisan – elok,bersih dan kemas.
          Kalau ada masa, semak kertas jawapan anda. Tulis maklumat sepenuhnya pada setiap helaian jawapan (cth. Angka giliran)No comments:

Post a Comment