Monday, November 1, 2010

TAJUK-TAJUK PENTING BAHAGIAN A (SEJARAH PERKEMBANGAN KESUSASTERAAN MELAYU MODEN)


1. Tahap (Zaman)

1.1 Zaman Abdullah Munsyi
i.   Ketokohan
ii.  Faktor-faktor Abdullah Munsyi Membawa pembaharuan
iii.  Sikap dan pemikiran Abdullah Munsyi
         1.2 Zaman Sebelum Perang
i. Perkembangan Genre (Cerpen)
a. Tema dan Persoalan
b. Faktor Perkembangan
c. Contoh karya
         ii.  Peranan / sumbangan Golongan Penulis (Agama / Guru)
a. Tokoh
b. Bentuk Karya
c. Peranan / sumbangan
         1.3 Zaman Selepas Perang
a.  Perkembangan Genre (Cerpen / Drama)
b.  Peranan / sumbangan Golongan Penulis (Guru / Wartawan)

2. Tokoh Penulis

2.1 Tokoh lama
a. Muhammad Yassin Maamor (Pungguk)
b. Abd. Rahim Kajai
c. Ishak Hj. Muhammad
2.2 Penerima ASN
a. A.Samad Said
b. Nordin Hassan
c. Arenawati
d. Abdullah Hussein

3. Institusi
3.1  Universiti Malaya

4. Persoalan dan Realiti Masyarakat
4.1  Pertembungan Timur Barat
4.2  Reformasi pemikiran
4.3  Emansipasi Wanita
4.4  Nasionalisme
4.5  Dasar Ekonomi Baru

No comments:

Post a Comment