Friday, June 18, 2010

SKEMA JAWAPAN PPT 2010 - SAJAK MEMBUNUH MIMPI

Soalan 4

(a)Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam sajak ini dengan mengemukakan contoh-contoh baris untuk menyokong penjelasan anda itu. [8]

F1 - Kasih sayang / Tingkah laku
F2 - Cabaran hidup zaman remaja
F3 - Penyesalan seorang ayah / Kealpaan
F4 - Nasihat
F5 - Kepentingan ilmu / Kuat semangat

Pilih 2 isi
1 isi = 4 markah (2m fakta, 1m huraian, 1m contoh)
2 isi = 8 markah

(b)Jelaskan tiga sikap penyajak. [9]

F1 - Mengharapkan anaknya tidak lemah menghadapi cabaran hidup.
F2 - Mengharapkan anaknya tabah hati.
F3 - Mengharapkan anaknya menuntut ilmu.
F4 - Mengharapkan anaknya tidak mengikut kata hati.

Pilih 3 isi
1 isi = 3 markah (1m fakta, 1m huraian, 1m contoh)
3 isi = 9 markah

(c)Berikan empat unsur gaya bahasa dalam sajak beserta contohnya. [8]

F1 - Asonansi
F2 - Aliterasi
F3 - Inversi
F4 - Epifora
F5 - Personifikasi
F6 - Metafora
F7 - Hiperbola

Pilih 4 isi
1 isi = 2 markah (1m fakta, 1m contoh)
4 isi = 8 markah

* Huraian dan contoh akan dibincangkan di dalam kelas nanti.

No comments:

Post a Comment