Friday, June 18, 2010

SKEMA JAWAPAN PPT 2010 - SEJ. KESUSASTERAAN MELAYU MODEN

Soalan 1

Bincangkan sumbangan golongan wartawan dalam sejarah perkembangan cerpen sebelum Perang Dunia Kedua. [25]

F1 - Merancakkan perkembangan cerpen zaman sebelum perang
F2 - Membantu menghidupkan perkembangan cerpen di akhbar dan majalah
F3 - Membantu menyerlahkan kepincangan masyarakat Melayu melalui tema-tema cerita yang dipersembahkan
F4 - Membantu menimbulkan kesedaran kebangsaan (semangat nasionalisme) di kalangan penduduk Tanah Melayu
F5 - Membantu menghidupkan dunia kritikan di Tanah Melayu
F6 - Membantu membawa perubahan dalam dunia penulisan cerpen

Pilih 5 isi
1 isi = 5 markah (2m Fakta, 2m Huraian, 1m Contoh)
5 isi = 25 markah

No comments:

Post a Comment