Tuesday, July 6, 2010

SEJARAH PERKEMBANGAN SAJAK MELAYU SEBELUM PERANG

PERKEMBANGAN AWAL

Sajak terawal berjudul Angan-angan dengan Gurindam karya Omar Mustaffa (Utusan Melayu, 18 Januari 1913)

Harun Muhammad Amin (Atma Jiwa) : sajak Oh Sariku yang disiarkan dalam majalah Pujangga Baru, Disember 1933.

Muhammad Yassin Makmur (Pungguk) : 5 buah sajak: Keluh Kesah, Selalu Merayu, Tak Disangka-sangka, Pujukan Hati dan Ibuku dalam Majalah Guru, Mac 1934.


TOKOH-TOKOH PENYAJAK 1920-AN

Hassan Haji Abd. Manan

Embung bin Yahya (Ngumba)

Abu Samah

Yusof Arshad

Muhamad Yusuf Awang

Kasmani Haji Ariff

Rawan

Danil Din


TOKOH-TOKOH PENYAJAK 1930-AN

Selain penyajak 1920-an yang terus berkarya, antaranya:

A.Samad Ahmad (Anum)

Ahmad Boestaman (Bayu)

Abdullah Sidek (Anggerik)

Syamsudin Salleh


AKHBAR DAN MAJALAH YANG MENYIARKAN SAJAK

1934-1941 Majalah Guru paling banyak menyiarkan sajak : 77 buah.

Tema: Moral dan pendidikan

Akhbar/Majalah lain : Warta Ahad, Idaman, Warta Jenaka, Bulan Melayu, Majlis, Saujana.


TEMA-TEMA SAJAK SEBELUM PERANG

Tema Diri (Masalah Peribadi) - cinta muda-mudi

Tema Nasionalisme dan Nasib Bangsa - cinta tanah air

Tema Agama dan Akhlak - moral dan pendidikan

Tema Alam


TEKNIK PENULISAN / BENTUK SAJAK

Belum bebas daripada ikatan puisi tradisional

Pola rima akhir

Gambaran unsur lukisan alam -sajak cinta

Mementingkan rentak dan irama

Penggunaan perkataan arkaik -perkataan yang mempunyai imbuhan (intan durja, mastika puri, budiman arif)


UNSUR PEMBAHARUAN BERBANDING DENGAN PUISI TRADISIONAL

Pembaharuan sajak hanya dalam aspek pernyataan pemikiran berdasarkan realiti sosial dan politik zaman semasa.

Lebih menitikberatkan amanat dan menonjolkan unsur didaktik.


RUJUKAN

Dharmawijaya, Dunia Puisi Dalam Penelitian Dan Pengajaran, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1998.

Zainon S.Ahmad, Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden dan Kritikan Sastera,Ilmu Media Trade, 2005.


SOALAN LATIHAN

Bincangkan ciri-ciri sajak Melayu sebelum perang di Semenanjung Tanah Melayu. Perbincangan hendaklah memberikan tumpuan kepada aspek tema dan bentuk sajak.

No comments:

Post a Comment